Hvorfor et Kulturelt Samråd ?

I alle kommuner findes en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter, som borgerne har mulighed for at deltage i.

Som regel er initiativerne skabt af borgerne selv, og der bygges normalt på frivillighedsprincippet og forenings-demokratiet.

Der er således tale om folkeoplysning i ordets bredeste forstand. I godt 100 af landets kommuner findes der kulturelle samråd. Vi er én af dem.

KS kan

-Være talerør for kulturelle foreninger, institutioner og grupper – herunder amatører og græsrødder – over for kommunen og dens politikere

-synliggøre kulturelle aktiviteter

-fremstå som et fælles organ i den lokale kulturpolitik

-medvirke ved uddeling af økonomisk støtte til kulturelle foreninger

-tage initiativ til, koordinere og formidle aktiviteter, som den enkelte forening ikke selv magter.

BRUGEN

En forening eller en gruppe kan bruge Kulturelt Samråd som et talerør overfor politikere og forvaltning.

NETVÆRKET

En forening eller en gruppe kan være interesseret i at udvide sit netværk gennem Kulturelt Samråds repræsentationer i diverse råd og komitéer.

SYMPATIEN

En forening eller en gruppe kan have sympati for Kulturelt Samråds holdninger og arbejde, og vil derfor støtte samrådet ved sit medlemskab.

MÆNGDEN

Og til sidst er der den helt enkle. Jo flere foreninger der er medlem af Kulturelt Samråd jo større vægt er der bag foreningernes argumenter overfor politikere og forvaltning.

Kulturelt Samråd Fredensborg er medlem af landsorganisationen: Kulturelle Samråd i Danmark.