Ebba Anker
Formand 
Teaterforeningen Madam Mangor

Niels Hald 

Næstformand
Danmarks Naturfredningsforening

Inge Lise Riel
Kasserer
Multikulturel Kvindeforening


Ibrahim Rashdan
Sekretær
Foreningen For Kulturelle Projekter

Michael Thorsen
Bestyrelsesmedlem
Nivå Musiklaug

Joachim Clausen
Bestyrelsesmedlem
Musikteatergruppen Ragnarok

John Sylvester
Bestyrelsesmedlem
Sletten Sang- og Danseforening

Vibeke Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Teaterforeningen i Fredensborg KommuneElsebeth Holm Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Fredensborg Ny Kunstforening

Annemari Rommedahl
Suppleant
Fredensborg Aftenskole


Hanne Winther
Revisor

Find Christensen
Revisor suppleant