Kulturelt Samråd Fredensborg 

 

Fredensborg Kommune og KFI Erhvervsdrivende Fond har nu indgået den endelige aftale om de fremtidige ejerforhold og anlæg af nye veje mv. på de arealer, hvor Fremtidens Nivå Bymidte skal realiseres og hvor Nivå Centeret ligger i dag.

 

Realiseringen af Fremtidens Nivå Bymidte er nu kommet et stort skridt nærmere. Det skyldes, at Fredensborg Byråd og KFI begge har godkendt den aftale, som blandt andet afklarer de fremtidige ejerforhold, fordeling af arealer, købsoptioner, fordeling af investeringer i veje mv.

”Det er en helt afgørende aftale, som vi nu har fået på plads og som bliver afsættet for realiseringen af de store visioner, vi har for Nivå med nye boliger, butikker og ikke mindst kommunens meget store investering i Generationernes Hus med Nivås nye skole, plejecenter, bibliotek og forhåbentlig også en svømmehal. Jeg kan derfor kun være yderst tilfreds med, at vi nu er nået i mål efter en lang og kompliceret forhandlingsproces”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

KFI’s direktør med det overordnede ansvar for projektet, Peter Lange, er også tilfreds:
”Vi ved, at både Nivås borgere og såvel de nuværende som de kommende forretningsdrivende ser frem til, at vi snart kommer i gang med at bygge en ny, flot og spændende Nivå Bymidte med masser af liv og handel. Derfor er vi – KFI – meget glade for, at denne aftale er i hus, så vi for alvor kan komme i gang med planlægning og projektering af de kommende byggerier”, siger Peter Lange.

Med aftalen har KFI og Fredensborg Kommune opnået enighed om hvilke arealer, der fremover skal tilhøre hhv. KFI og kommunen. Herudover er det aftalt, hvordan anlæg af veje mv. skal anlægges og finansieres i den første del af planen, dvs. fase 1, med boliger og erhverv.

Det næste vigtige skridt er vedtagelsen af en ny lokalplan og en samlet udviklingsplan for bymidten:
”Jeg ser frem til, at vi kan sende et forslag til lokalplan i høring i løbet af april, så vi forhåbentlig har hele plangrundlaget på plads i løbet af efteråret. Når det er tilfældet, kan KFI umiddelbart begynde at rive ned, bygge mv.”, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

I løbet af foråret skal byrådet også vedtage den endelige strategiske udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte, som er udviklet og formuleret på baggrund af en meget omfattende borgerinddragelsesproces, inddragelse af ekspertviden om byudvikling samt en lang række tekniske undersøgelser.