Det var en stor glæde for Kulturelt Samråd, at man også i år kunne uddele en Inte-grationspris her i Fredensborg Kommune. Integrationsprisen, som foruden æren er på 10.000 kr. er doneret af COLOPLAS AS.


Borgmester Thomas Lykke Pedersen, afslørede hvem der fik årets Integrationspris med blandt andet disse ord.

Det må være tydeligt for enhver, der er til stede her i dag, at Kokkedal er det helt rig-tige sted at uddele prisen og festivalen den helt rigtige lejlighed. Borgere med vidt forskellig baggrund har arbejdet sammen for at få det store arrangement stablet på benene. Det må også være tydeligt for enhver, der er til stede, at vi som borgere i Fre-densborg Kommune kan yde en stor og værdifuld indsats, netop når vi står sammen.

Det er som sagt Coloplast og Kulturelt Samråd, der står bag prisen, der er på ikke mindre end 10.000 kr. Priskomiteen har modtaget en række forslag til hvem, der skul-le modtage de mange penge. Indstillingerne var velbegrundede, og for priskomiteens 7 medlemmer har det været svært at vælge. Men alligevel, en person har markeret sig kraftigt ikke alene i det sidste års tid, men gennem en lang årrække. Og altid med in-tegration for øje. Derfor synes komiteen, at netop han i særlig grad fortjener prisen. Det er – – Fadi Abou Jamous.

- Fadi er altid blandt de forreste, når det gælder om at samle frivillige aktører, grupper og foreninger til et samarbejde om store arrangementer, der er til glæde for kommu-nens borgere og til gavn for kulturmødet og integrationen. Og Fadi er altid villig til selv at give en hånd med.

- Fadi er en rollemodel for medlemmerne af den forening, som han gennem mange år har været formand for, nemlig Kokkedal Kulturforening. Og for mange andre i lokal-samfundet, fordi han altid er positiv og imødekommende. Han er en ildsjæl, når det gælder Kokkedals omdømme.

- Fadi er formand for Fædregruppen, og han har desuden været med til at starte Baba projektet – også kaldet Far for Forandring – i Fredensborg Kommune.

- Fadi har lige startet en sprogcafé for syriske flygtninge i kommunen i samarbejde med Kokkedal på Vej. Han har selv rekrutteret frivillige til undervisningen.

- Fadi samler desuden syriske flygtninge i kommunen til et projekt "Lær samfundet at kende" Her skal de lære, hvordan de hurtigt bliver en del af det danske samfund.

Fadi tager også hånd om de etniske ældre, der opfordres til at engagere sig i det lokale samfund, også for at bekæmpe den ensomhed, som nogle måske føler.


Herefter stod Kulturelt Samråd parat med diplom og blomster til den stolte modtager Fadi Abou Jamous.